lördag 9 maj 2009

Unga fröken Almas stora dag

Idag flaggar vi i Arboarkticum, och det är inte enbart för att det är EU-dagen. Just idag är det nämligen exakt fem år sedan vi första gången blev presenterade för Alma. Fröken Alma är trädgårdens enda vanliga alm, Ulmus glabra, tillika ett att våra få, på egen hand, till Arboarkticum invandrade träd.


Alma uppvaktad på femårsdagen
med penséer och ett nytt gnagskydd

Alma valde att etablera sig intill ett stort flyttblock på krönet av Vallen och torde därför vara ett av de träd som våra sommargrannar helst såge blev till flisved snarast, ety det på sikt kommer att inverka menligt på deras önskade vy över leråkern. Det blir naturligtvis ingenting med det! Ett så vackert och välartat träd som av egen fri vilja har den goda smaken att välja vår trädgård som uppehållsort, trots alla faror och umbäranden det innebär, måste hedras stort.

Alma har uthärdat den usla och påvra jorden på vallen och utstått bitangrepp och fejning från alla upptänkliga odjur med ändå blivit så här stor och välväxt på bara fem år. Det tackar vi för. Grattis på din stora dag Alma och hoppas att du trots alla hot om almsjuka stannar hos oss i många hundra år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar