måndag 20 april 2009

Äckligt namn - bedårande blommor

Tänk så olika det kan vara. I fjol blommade lungörten Pulmonaria officinalis i Lunden redan i februari. I år har den slagit ut först idag.

Lungört förresten - vilket hemskt namn! Kopplingen till de knottriga andningsorganen innanför revbenen kommer sig i enlighet med signaturläran - lika botar lika - av de vitfläckiga bladen. I det gamla bondesamhället, där allt togs till vara, tedde sig nog namnet inte lika motbjudande. Men idag - försök att tänka ut något annat vackert ord med förleden lunga: lungmos, lungpaj, lungemfysem, lungcancer, lunginflamation, lungblåsor... nix det går inte! Inte ens stadsplanerarnas pladder om parker som stadens gröna lungor känns trovärdigt.


Vildformen av lungört blommar nu i Lunden

Bortsett från namnet är det dock svårt att hysa någon vämjelse mot denna vackra ört. Vi har flera olika hybrider som förgyller våren i rabatten mellan Lunden och Pinetet, men frågan är om inte den rena vilda arten på bilden ovan är den allra vackraste.

Eftersom lungörten verkar hämmande både på inflammationer och blödningar har den under lång tid och med framgång använts som läkeväxt i Sverige. I England däremot är lungörten en uppskattad grönsak. Det är frestande att påminna om att Sverige är ett föregångsland inom biomedicin medan engelsk cusine av många framhålls som den värsta i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar