torsdag 22 januari 2009

Sagan om Castor och Pollux

Det var en gång för länge sedan (2003 närmare bestämt) som tvillingarna Castor och Pollux först såg dagens ljus. Det var i ett dike på Kungliga Djurgården i Stockholm, inte långt från Rosendals Trädgårdar, som den här sagan börjar. Där, under en av kungens hästkastanjer, påträffades en helt vanlig kastanjenöt som grott. Helt vanlig kanske inte nöten var ändå eftersom det kom hela två skott ur den.

Kastanjen delades försiktigt och de båda plantorna planterades på var sin plats, långt från kungens palats, i det nordliga Arboarkticum. Pollux som var störst och vackrast, förärades en hedersplats intill en stor sten på Pelousen. Sen kom haren Räser och, snipp, snapp, snut, så var den sagan slut, för Pollux del vill säga.

Castor, som var lite mindre och spensligare, fick en mer undanskymd placering, närmast gärdsgården i Bokplanteringen. Och se! Där levde han lycklig i alla sina dar. I mitten av januari 2009 förärades Castor till och med utmärkelsen Arboarkticums mest svullna knopp - och han blev sååå lycklig.


And the winner is...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar