torsdag 15 januari 2009

Överskattade besöksträdgårdar 2 – Norrvikens trädgårdar

Norrvikens trädgårdar, just utanför Båstad, har uppmärksammats stort i medierna för att kommunen vill exploatera delar av området med ”bostadskomplex och hotell mm på bekostnad av utrymmen för trädgårdarnas utveckling”. Detta låter i normala fall som en beklaglig gärning men denna gång tvekar vi inte att hålla med lokalpolitikerna – asfaltera gärna hela denna överskattade tramsanläggning. Det har varit mycket väsen för ingenting, tycker vi. Kommunens satsning på ”nytt boende och nya anläggningar för turism- och fritidsaktiviteter" går som hand i handsken med hur Rudolf Abelins praktanläggning från början av 1900-talet misshandlats på senare tid.


Parken ÄR redan en DYR och FJANTIG turistfälla som numera präglas av en myckenhet töntig trädgårdskonst à la Tage Andersson och raddor med trista massperenner, mest påminnande om en kommunal parkförvaltnings skrytplantering i en mindre svensk stad med dålig smak och klent självförtroende. Det enda som är värt att se, den Japanska dalen med en räcka trevliga exoter, tror vi ändock kommer att klara sig eftersom det på denna plats är för brant för att bygga något turisthotell.


En av få top spots i Norrvikens Trädgårdar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar