lördag 24 december 2011

Tajgan kommer?

Som vi berättar på vår hemsida (i beskrivnngen av Pinetet) finns det ingenstans några naturliga barrträd i Arboarkticum. Samtliga koniferer, och de börjar bli ganska många nu, är egenhändigt planterade och de påträffas numera lite överallt i trädgården, alltså inte bara i de tre pineta som ursprungligen var tänkta för detta. Just blandningen av lövträd och barr i olika färg och form har vi numera kommit till insikt om är det som skapar verklig dynamik i en park.

Däremot stämmer inte längre påståendet om att det inte finns några naturliga barrträd hos oss. Vi har ganska nyligen varseblivit att både gran och tall självsått sig i pallkragarna, där myntornas krig sedan många år rasar i Körsbärslunden.

Små självsådda granar ertappade i en av myntalanden

Vi antar att det här betyder att vi nu borde ansluta oss till alla som fruktar för att det försurande barrskogsbältet ska breda ut sig än mer över den fennoskandiska halvön. Fast... kanske inte ändå? Särskilt inte som jordlagret i pallkragarna inte är mer än någon decimeter. Än dröjer det nog innan vi är självförsörjande av julgran. Var välkomna kära vänner!
 
God Jul alla läsare! önskar arboarkticerna med en bild på granen Carema
(just granen som står på denna plats uppkallas alltid efter någon känd skurk).

2 kommentarer: