måndag 2 mars 2009

På besök i storstaden igen - Hagaparken

Likt förra helgen fick vinterkylan och rådjursangreppen oss att återigen lämna landsbygden för att söka tröst och förströelse på sydligare breddgrader. Även denna gång styrde vi kosan mot Syduppland och Bergianska trädgården, men denna gång valde vi i stället att promenera den korta sträckan över Brunnsvikens is över till Hagaparken i Solna.

Hagaparken anses allmänt vara Sveriges främsta exempel på en engelsk park. Ja, engelska Garden Society har till och med utsett parken till det bästa exemplet i världen. Sant är att parken var Sveriges första engelska park, även om det snarare var mot Kina som Gustav III:s parkarktitekt Fredrik Magnus Piper sneglade när han presenterade sin plan 1781. Förvisso var han utbildad i England, och det var främst härifrån som den nya trädgårdsstilen spred sig. Till skillnad från de stela franska och italienska barockträdgårdarna blev den nya trenden att på konstgjord väg skapa hela landskap med olika naturtyper, ofta tryfferat med kanaler, grottor och exotiska byggnader.


Pelousen i Hagaparken är större än sin namne i Arboarkticum

Visst är Hagaparken sevärd och ett måste för vallfärdande trädgårdspilgrimer, men kanske snarare av kulturhistoriska skäl än botaniska. Av FM Pipers ursprungsidé finns idag inte mycket kvar. En sänkning av Brunnsviken och en oönskad förskogning av trädplanteringarna har effektivt grusat förutsättningarna för detta. Kanske kunde man också önska att några av de 26.000 träd som planterades decennierna närmast efter Pipers inledda arbete hade varit mer exotiska än balsampoppel, hästkastanj och bok. De vackraste träden i parken är likväl ekar och lindar.


Icke ekologiskt ekotempel

Sedan 1994 ingår Hagaparken i världens första nationalstadspark. Det betyder i praktiken inte ett smäck och ger inte alls, som man kanske skulle kunna tro, något skydd likt det som nationalparker åtnjuter. När som helst kan politikerna komma på andra tankar och besluta att parken ska göras om till ett nytt Disneyland. Redan idag är parken främst en plats för lediga stockholmare att umgås med och titta på andra stockholmare. Soliga dagar kan här vara mer än lovlig trångt av självupptagna 08:or som tränar intervallöpning, grillar hamburgare och drillar familjens fyrfoting i apportering. Detta är inte enbart av ondo, men det kan vara bra att känna till för den som kommit till Hagaparken för naturens och parkanläggningens skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar