onsdag 4 mars 2009

Generationsskifte i Juggemaffian

Ett av de första barrträden på plats i det numera så åderlåtna Pinetet (se söndagens text 2003-03-01) var Serbgranen Zlatan (Picia omorica). Ja, ett tag gick faktiskt hela Pinetet under arbetsnamnet ”Jugge-lunden” eftersom Zlatans mest namnkunniga grannar var den makedonska tallen Dragan (Pinus peuce) och en stöddig samling balkansippor (Anemone blanda).

Ska sanningen fram har dock Zlatan aldrig trivts något vidare med sin placering och han började tidigt tappa barr, något vi då förklarade med den obearbetade styva leran i Lunden. Under högsommaren hade förvisso massor med små gröna skott åter givit sig till känna på den ärrade nysvenskens kropp, men riktigt lik blev han sig naturligtvis aldrig. När så den ovanligt stränga vintern inföll och Zlatans grannar, en efter en, föll offer för Iddis rovgiriga käftar, blev det till slut för mycket för den känslige och temperamentsfulle sydlänningen. Även om det någonstans långt inne gransjälen fortfarande spirar liv har vi nu fattat beslutet att förtidspensionera Zlatan.

Givetvis har vi redan införskaffat ett nyförvärv som otåligt väntar på sin tur på avbytarbänken. Med Ny-Zlatan, som införskaffades på en jul-rea med 80% rabatt på en stormarknad, medföljde också odlingsrådet ”1-årig vid vinterplantering”. Kanske var det inte jorden utan den rekordkalla våren i fjol som gjorde att den nyplanterade Zlatan aldrig trivdes? Ny-Zlatan får nog bida sin tid inomhus i gästrummet ända tills risken för järnnätter är över.


Ny-Zlatan längtar otåligt ut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar