onsdag 3 december 2008

Moderna trädgårdsmysterier 2 - Varifrån kommer kotten?

Som vi beskrivit i texten till Pinetet, fanns inga barrträd alls på vår tomt när vi köpte den. Nu, några år senare, kan man knappast klaga på barrsortimentet, mer än att man kan tycka att träden växer frustrerande långsamt. Det dröjer innan vi behöver klättra på stege för att kunna beundra kottarna hos Zlatan Serbgran eller Kimchi Koreagran.

Så kan någon förklara vem som är ansvarig för den kotte som med jämna mellanrum dyker upp på vår förstukvist? Ibland är det en grankotte och ibland en vanlig tallkotte, men alltid bara en och alltid på samma plats. Och VEM lägger den den där???

Vi har våra misstankar. Spännande fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar