söndag 7 december 2008

Bråte i jorden

Det ganska roligt att ha en gammal tomt där det bott folk i århundraden. De äldsta delarna av huset är från 1600-talet så åtminstone så länge vet vi att boplatsen har kontinuitet bakåt. Förmodligen har det dock legat ett hus här redan under medeltiden, att döma av det köksavfall som dyker upp när man planterar träd och skapar nya rabatter. Ett indicium på detta är bland annat alla grisbetar som dyker upp i jorden. Visserligen kan dessa komma från sentida vildsvin, men med tanke på mängden är det snarare medeltida tamsvin, som även de hade betar fram till sent 1200-tal ungefär. Mest hittar man dock slagg, småmynt och järnprylar av senare datum. Om de senare har underhållningsvärde har vi låtit hänga upp dem i Lunden – som alltmer börjar anta formerna av ett kuriosakabinett. Här finns nu samlat allt från gamla cykeldelar och besman till ungsluckor och koskällor.Bråte med skönhetsvärde i kuriosakabinettet

1 kommentar: